Som far til to skoleelever har han selv reagert på hvor mye elevene selv skal bestemme over egen faglig utvikling.- Jeg har opplevd det selv som forelder, at mye er blitt overlatt til dem. Jeg har stusset over omfanget av hvor mye som er overlatt til barna, sier statsministeren til Dagsavisen.Han konkluderer med at reformene i norsk skole har gått for langt.- Vi har overlatt for mye av læringsansvaret til elevene. Lærerne må få ansvar for læringen, sier Stoltenberg.Han mener det særlig er de svake elevene som har tapt på at lærernes rolle er blitt endret de siste årene.I sin nyttårstale la statsministeren vekt på betydningen av å styrke norsk skole, som har kommet dårlig ut i en rekke internasjonale undersøkelser. Resultatet av den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever gjør det dårligere enn gjennomsnittet av de andre OECD-landene.En av flere omstridte norske skolereformer har vært avskaffingen av de tradisjonelle klassene. I stedet deles elevene nå inn i grupper, som varierer i størrelse etter fag og type undervisning. Men klassen som grunnleggende struktur i skolen kan gjenoppstå, varsler Stoltenberg.- Vi må se på strukturene rundt undervisningen. Vi har gått for langt i å løse opp strukturene. Det er ikke sikkert vi må reversere alt, men vi må i alle fall ha en diskusjon rundt dette, sier han. (©NTB)