Dette ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt.Risikoen for at en person blir uføretrygdet før fylte 26 år er tre ganger så høy hvis vedkommende vokser opp med uføretrygdede foreldre, opplyser forskningssjef Petter Kristensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til Klassekampen.Sjansen for at unge gutter med uføretrygdede foreldre blir uføre, er 3 prosent. Sjansen er 0,9 prosent for gutter med foreldre som ikke er uføretrygdede. For jenter er tilsvarende tall 2,6 og 0,9 prosent.Ifølge tall som Nav la fram onsdag, er det i dag mer enn 330.000 mennesker på uføretrygd her i landet.- En tolkning på at uføretrygd går i arv, kan være at visse sjeldne sykdommer arves, men dette spiller nok en liten rolle, fordi halvparten av unge uføretrygdede er uføre på grunn av psykiske lidelser. Det dreier seg nok mer om rollen man lærer, og barn av uføretrygdede foreldre lærer seg rollen. Slik kan man si at sosial arv følger slektene, sier Kristensen.Utdanning kan imidlertid være rett medisin, mener doktorgradsstipendiat Hans Magne Gravseth ved Stami.- Et visst minimum av utdanning ser ut til å motvirke uføretrygd når barn vokser opp med uføretrygdede foreldre, og det går et nokså skarpt skille mellom de som fullfører videregående skole og de som ikke gjør det, sier Gravseth. (©NTB)