Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) vil vurdere nærmere å innføre en lovhjemmel for å verne dyrket mark.- Takten for omdisponering av dyrket mark til andre formål her i landet er for høy. Denne omdisponeringen skjer særlig i sentrale strøk og ofte der den beste jorda ligger, sa Riis-Johansen da han tirsdag fikk en utredning om jordvern av ei gruppe som ble nedsatt i april i fjor.Utredningen er også et innspill i arbeidet med å endre plan- og bygningsloven, påpekte lederen i gruppa, landbruksdirektør Jon Ola Syrstad, under overrekkelsen av utredningen.Gruppa har i alt lagt fram elleve forslag for å styrke jordvernet i Norge. Ved siden av forslaget om en lovhjemmel for vern av dyrket mark, trakk landbruksministeren særlig fram forslaget om nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern som et godt innspill.
Paradoks
- Sammen med samferdselsministeren vil jeg se på hvordan vi kan innrette slike retningslinjer, sier Riis-Johansen.En av konklusjonene til gruppa er at det ofte i forhold til samferdsel og veiutbygging oppstår konflikt med behovet for vern av dyrket mark. De sentrale myndighetene bør derfor se vern av dyrket mark i forhold til Nasjonal Transportplan.- Det er et paradoks at vi verner strandsonen for å sikre friluftsliv og verner skog for å sikre biologisk mangfold, men mangler samme mulighet for å sikre områder for matproduksjon, sier Riis-Johansen. (©NTB)