Dette for å nå målet om 15 prosent økologisk matproduksjon innen 2015.Forslaget fra Landbruks- og matdepartementet er nå på høring. Høringsfristen er satt til 8. februar.- Relativt sett billige innsatsfaktorer som kunstgjødsel og kraftfôr utkonkurrerer lokale ressurser som arbeidskraft og areal. Da er det to måter å kompensere for dette på. Enten ved å legge miljø- og ressursavgifter på disse, eller ved å kompensere gjennom ekstra støtte til økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser generelt, sier Aina Bartmann til Nationen.Bartmann leder «Møtearenaen for økologisk produksjon og forbruk». Statens landbruksforvaltning (SLF) har på oppdrag av Bartmanns gruppe utarbeidet forslaget til handlingsplan.Bartmann viser til at det kan være ulønnsomt å produsere økologisk, og at det derfor er nødvendig å finne løsninger.- Det aller viktigste er jo uansett at vi legger til rette for norsk landbruk generelt. Har vi ikke nok norske bønder har vi heller ikke noen til å produsere økologisk, sier Bartmann. (©NTB)