Riksrettsprosess etter Moen-saken er startet

Kontrollkomiteen på Stortinget åpner sak for å vurdere om tre høyesterettsdommere skal stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken.

Politikk

Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Øystein Djupedal (SV) sier til Adressa.no at en enstemmig komité har besluttet å lage en innstilling som skal legges fram i plenum i Stortinget for debatt og vedtak. Innstillingen skal gå på om den såkalte ansvarskommisjonen skal tre i kraft eller ikke.- Dette er et historisk vedtak. Det er første skritt i behandling av om det skal reises riksrett eller ikke, sier Djupedal.Privatetterforsker Tore Sandberg anmeldte i 2006 de tre høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karen Bruzelius og Eilert Stang Lund for å få vurdert om de tre hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten, og for å ha handlet mot bedre vitende. Bakgrunnen var at de i 2003, under behandling av gjenopptakelsesbegjæringen av de to studentdrapene i Trondheim, bare tillot gjenopptakelse av Sigrid-saken og avviste Torunn-saken.Sandberg har begrunnet sin anmeldelse med at dommerne unnlot å ta med vitneutsagnene som Sandberg mener beviser at Moen ikke kunne være Torunn Finstads drapsmann.Fritz Moen døde i 2005, og ble først frifunnet for Torunn-drapet i 2006. De tre dommerne har på kontrollkomiteens anmodning levert en redegjørelse der de avviser å ha oversett viktige bevis. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv