Sju av ti støtter bompenge-innkreving

70 prosent av bilistene støtter bompenge-innkreving hvis midlene går til videre veiutbygging, bedre kollektivtrafikk og samtidig reduserer miljøproblemene.

Scanpix / Scanpix
Politikk

Det viser en holdningsundersøkelse som er foretatt av Statens vegvesen.29 prosent støtter ikke bomringer under noen omstendigheter. Denne gruppen er blitt gradvis mindre de siste årene. Undersøkelsen er foretatt årlig siden 1990.Siden undersøkelsen startet har andelen som er positive til bomringer variert mellom 30 og 49 prosent. I den siste undersøkelsen som ble foretatt i slutten av november i fjor var det 45 prosent som så bomringer som et positivt tiltak på generelt grunnlag. 55 prosent mente det var negativt.For første gang har Statens vegvesen kartlagt holdninger til å innføre tidsdifferensierte bomsatser. Det blir vist til Stockholm der prisene varierer over døgnet. I spørsmålet var det ikke lagt inn forutsetninger om prisene.62 prosent stiller seg positive til å innføre «Stockholm-modellen», mens 30 prosent er negative til tidsdifferensiert bomavgift.

Nyheter
Personlig økonomi