Tror matutgiftene kan øke med 2.000 kroner

Matvareprisene kan øke med om lag 5 prosent i 2008. Det betyr 2.000 kroner i ekstra utgifter for en vanlig husholdning.

Politikk

- Vi går inn i et år der matvarene antakelig vil bli en prisdriver, sier direktør Ivar Pettersen i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF til Nationen.Han er sikker på at matvareprisene vil øke mye mer enn den generelle prisutviklingen også i 2008. I 2007 var den generelle prisveksten 0,8 prosent mens matprisene økte med 2,6 prosent.- Gitt at landbruket både kompenserer for økte kostnader og henter en inntektsøkning gjennom økte råvarepriser, vil matvareprisene fort øke med 4-5 prosent, tror Pettersen.Det vil i så fall være opptil dobbelt så mye som Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent, som landet har hatt problemer med å komme opp på de siste årene.For en husholdning som i dag bruker 40.000 kroner i året på mat, vil et prispåslag på fem prosent utgjøre 2.000 kroner i økte utgifter.Det er flere årsaker til at matvareprisene stiger. En del av prisøkningene importeres til Norge ettersom prisene på blant annet hvete og oljevekster har steget kraftig på verdensmarkedet det siste året. I tillegg skal nær 50.000 ansatte i næringsmiddelindustrien og 80.000 butikkmedarbeidere ha sine lønnspåslag, som i år er spådd å havne på rundt 5-6 prosent. (©NTB)

Nyheter
Politikk