Vi flyr stadig mer

Over 2,8 millioner fløy fra eller til en av Avinors lufthavner i januar.

Politikk

I alt 2.825.000 passasjerer fløy fra eller til en av Avinors lufthavner i januar. Dette er seks prosent flere enn på samme tid i fjor. Passasjerøkningen på utlandet økte med hele 14 prosent, mens passasjerøkningen innenlands var tre prosent. Veksten i antall flybevegelser er mer moderat enn passasjerveksten, opplyser Avinor.Flytilbudet, målt i antall flybevegelser, økte i januar med 4,6 prosent. Innenlands økte tilbudet 2,4 prosent. Til utlandet økte tilbudet med 12 prosent. Mønsteret med relativt større vekst i antall passasjerer i forhold til flybevegelser har gjort seg gjeldende over lengre tid. Flyselskapene blir stadig bedre til å benytte pris som virkemiddel for å fylle opp flyene. Samtidig har gjennomsnittstørrelsen på flyene økt, og plassen i flyene utnyttes stadig mer effektivt. Målt i antall avganger for rute, charter og fraktflyginger innenlands i Norge, var antall avganger i januar 2008 to prosent lavere enn i januar 1999.Blant de største lufthavnene var økningen i antall reisende størst på Stavanger lufthavn, Sola med 10 prosent, fulgt av Oslo Lufthavn Gardermoen og Bergen lufthavn, Flesland med 8 prosent og Trondheim lufthavn, Værnes med 5 prosent.Tromsø lufthavn, Langnes og Ålesund lufthavn, Vigra har fått direkteruter til London, med henholdsvis Norwegian og SAS, og kan vise til betydelig økning i utenlandstrafikken. Tallene bekrefter trenden med klart sammenheng mellom tilbud av direkteruter, pris og økt reiseetterspørsel.

Nyheter
Politikk