Aktive innvandrerkvinner har mer psykiske problemer

Innvandrerkvinner som tar aktivt del i det norske samfunnet er mer utsatt for psykiske problemer enn de som holder seg hjemme, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Publisert 30. april 2008 kl. 05.21
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 09.18
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 173 ord
Undersøkelsen er gjort blant 1.500 innvandrere fra Øst-Europa, Asia og Afrika og viser at det blant menn derimot ikke er noen tendens til at økende kontakt med etnisk norske gir problemer.Forsker Odd Steffen Dalgard, som er ansvarlig for undersøkelsen, er overrasket. Men han tror en forklaring kan være at integrering i et land i Vesten utfordrer kvinnelige kjønnsroller mer enn mannlige.- En stor del av kvinnens liv i ikke-vestlige land er ofte begrenset til familien, og dette bryter sterkt med den norske kvinnerollen, sier Dalgard til Vårt Land.Han tror en annen grunn kan være at kvinner i en del tilfeller blir utsatt for negative reaksjoner fra sine menn hvis de søker kontakt med det norske samfunnet.Belinda de Leon i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif) tror det stemmer at kvinner som bryter med tradisjonelle roller eller verdier, kan bli møtt med motstand eller kritikk, og oppleve verdikonflikter.- Det ser vi kanskje særlig blant de yngre, sier hun, og viser til ungdom som ikke vil gifte seg med den familien har valgt ut. (©NTB)