Resultatsesongen er over oss for full musikk. I dag skal følgende selskaper i ilden:SpareBank 1 SR-BankSpareBank 1 GruppenMedi-Stim ASATandberg Data ASAHøland SparebankIntelecom Group ASAAker Seafoods ASABelshipsUtenlands merker vi oss at Carnegie, CVRD, Ericsson, Eniro, Honda Motor, NTT DoCoMo og TeliaSonera skal legge frem tall.
Dagens dose nøkkeltallInnenriks
Japan:KPI Tokyo-området marsTyskland:Importpriser mars kl 08:00ØMU:M3 mars kl 10:00UK:BNP 1.kv kl 10:30USA:Michigan Confidence-indeks april (endelig) kl 16:00SSB: ForetakSSB: Åpnede konkurserSSB: Finansielle sektorregnskapSSB: Sysselsatte i kommunal sektorSSB: Varehandel, omsetningsstatistikkSSB: Inntektsstatistikk for aksjeselskaperSSB: Lønnsstatistikk. Ansatte i fiskeoppdrettAv andre hendelser merker vi oss at sentralbanksjef Svein Gjedrem er i Bergen i dag. Der skal han holde foredrag for Bergen Næringsråd og en gjesteforelesning ved NHH.Intelecom, Wega Mining, Itera, Noreco, Belships og Aker Yards avholder generalforsamling. vil vi trekke frem følgende hendelser:Oslo: Høyre har landsmøte.Oslo: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag overleverer sitt krav i forbindelse med årets jordbruksforhandlingerOslo: Kravoverlevering for ansatte knyttet til YS kommune og YS Spekter helse.Oslo: Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell presenterer forslag til endring i barnehageloven.Stavanger: Landsmøte i Noregs Mållag.Kilder: TDN Finans, NTB, SSB, Oslo Børs