DN skriver i dag at Norges Bank Investment Managements (NBIM) (oljefondet) risikostyring og kontrollrutiner skal ha fått sterk kritikk i en rapport som Ernst & Young har laget for Regjeringen. Avisen viser til kilder som kjenner til arbeidet til konsulentene.Kritikken skal blant annet gå ut på underdimensjonering i kontroll- og oppfølgingsenhetene.Finansminister Kristin Halvorsen vil i morgen komme med en stortingsmelding om Statens pensjonsfond utland, som omfatter både oljefondet og Folketrygdfondet. Det ventes at meldinen vil inneholde konklusjonene fra Ernst & Youngs gjennomgang.