Stengte skoler og barnehager og mindre politi i gatene kan bli resultatet dersom ikke partene i lønnsforhandlingene i stat og kommune blir enige.Tirsdag formiddag brøt LO Stat, YS Stat og Unio Stat forhandlingene med staten. Bare noen timer senere på dagen ble det også brudd i lønnsforhandlingene i kommunesektoren da LO, YS, Unio og Akademikerne forlot forhandlingsbordet. Årsaken til bruddet både i stat og kommune er stor avstand mellom krav og tilbud.Det er uvanlig at lønnsforhandlingene i stat og kommune brytes før fristen går ut natt til 1. mai. Riksmeklingsmannen har nå frist til 22. mai kl. 24.00 for å hindre en storkonflikt i offentlig sektor.De tre arbeidstakerorganisasjonene i staten krever en lønnsvekst på 7 prosent, men slakter statens tilbud og karakteriserer det som en provokasjon.- Vi fikk ikke signaler om det ville komme oss i møte på noen områder. Det hadde ingen hensikt å fortsette. Det kom ingen signaler om økte rammer, forslaget til lavlønnsprofil var svakt, likelønnstilbudet var pinglete og det kom ingen forslag til en AFP-løsning, konkluderer lederen for LO Stat Morten Øye.