Tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad og hans firma fikk over 6,5 millioner kroner for sitt arbeid med korrupsjonssaken i Forsvaret. Totalt ble mer enn 17 millioner kroner utbetalt til konsulenter.Grimstad vant høsten 2005 det kilder i Forsvarsdepartementet beskriver som en «minikonkurranse». Han skulle gjennomgå en intern undersøkelse som hadde påvist en rekke alvorlige regelbrudd ved sju IKT-kontrakter i Forsvaret. Senere fikk hans selskap G-Partner i oppdrag å utrede saken nærmere, noe de mottok 6,5 millioner kroner for å gjøre.- Det ser ut til at Grimstad og G-Partner i den aller første undersøkelsen presenterte sine synspunkter på en måte som styrket muligheten for at selskapet senere kunne få betydelig større arbeidsoppgaver og inntekter, sier Carl I. Hagen (Frp) til NTB.Hagen, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved koblingen mellom Økokrim og Forsvarsdepartementet i korrupsjonssaken.Det var Forsvarsdepartementet selv som ba den tidligere assisterende Økokrim-sjefen om å komme med et anbud høsten 2005. Grimstad vant i konkurranse med revisorfirmaet PwC og slo fast at det var en risiko for at Forsvaret var blitt utsatt for straffbare handlinger.Grimstad har ikke besvart NTBs henvendelser i saken.Forsvarsdepartementet mener regelverket ble fulgt til punkt og prikke i granskningen av korrupsjonssaken. Erling Grimstads selskap og EDBO Risk Management som også deltok i utredningsarbeidet i Dalseide II, var billigst og best egnet i en åpen anbudskonkurranse med seks andre aktører, får NTB opplyst.Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) forsvarer pengebruken og viser til at SBS har betalt tilbake 75,6 millioner kroner til Forsvaret for «uhjemlet fakturering». Det gir granskingen et netto overskudd på 58 millioner kroner, anfører hun(©NTB)