Fiskerinæringen går hardt ut for å forhindre innføringen av en arealavgift for havbruksnæringen.Styrelederen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Ole-Eirik Lerøy, mener dette er en urettferdig avgift.
Uten subsidierIkke rettferdig
På FHLs generalforsamling i Ålesund onsdag sa han at mens landbruket mottar 11 milliarder kroner i årlige direkte subsidier, er fiskeri- og havbruksnæringen helt subsidiefri. Likevel vil myndighetene pålegge havbruksnæringen en arealavgift langs kysten.- En rekke næringer støttes med fordelaktige skatteregler, nettolønnsordninger og subsidiert kraft. Vi står på egne bein, og møtes i stedet med krav om særavgifter, sa Lerøy. Fiskeriminister Helga Pedersen sier i en kommentar til NTB at sammenligningen med landbruket ikke er helt rettferdig.- Jeg er fiskeriminister, men også bonde. Jeg må som bonde betale for min arealbruk, sier Pedersen.Hun legger til at avgiften eventuelt kommer i forslaget til statsbudsjett for 2009.- Blir avgiften innført, er det utelukkende for å bidra til å løse havbruksnæringens mangel på arealer. Kommunene må ansette folk som tar seg at det nødvendige arbeidet med arealplanlegging. Det er også kommunene som får inntektene fra denne avgiften, ikke staten, sier Pedersen. (©NTB)