Saab opplyser i en melding at selskapet planlegger et omfattende samarbeid med norsk indudustri dersom Forsvaret velger Saabs Gripen kampfly. Det er signert samarbeidsavtaler med Kongsberg Defence & Aerospace, Thales, Nammo, Simrad Optronics, Natech og TotAlgroup.Simrad Optronics har ifølge en melding inngått en samarbeidsavtale med SAAB AB om etablering av et joint venture-selskap, dersom Norge kjøper Gripen-fly. Partene har identifisert mulige programmer over 10 år verdt over syv milliarder kroner.