Europeiske kullkraftverk slipper ut over en milliard tonn CO2 per år. Det tilsvarer en femdel av EUs samlede utslipp av klimagasser. Og kullets andel av den europeiske kraftsektoren ser bare ut til å øke, ifølge en studie som Verdens Naturfond (WWF) har fått utført.I studien har analysesenteret Point Carbon beregnet hva kraftselskapene i Storbritannia, Tyskland, Spania, Italia og Polen kan tjene på EUs system med handel av utslippskvoter.Slik det er i dag får kraftselskapene tildelt gratis utslippskvoter. Det innebærer ifølge studien at kraftselskapenes kullkraftverk fortsetter å tjene store penger, fordi de kan kjøpe seg så store kvoter de vil uten å betale noe for dem.Ifølge Pont Carbon kan kraftindustrien i de fem landene tjene til sammen 71 milliarder euro, eller om lag 566 milliarder kroner, fram til 2012.EU innførte handel med utslippskvoter i 2005. Målet var å redusere utslipp av drivhusgasser i EU-landene. Men enn så lenge, og fram til 2012, koster utslippskvotene ingenting. Det innebærer ifølge WWF at kraftselskapene i praksis kan tjene gode penger på forurensende utslipp fra kullkraftverk.- Å gi gratis utslippsretter er som å gi disse kraftselskapene kontanter rett i hånden. I mangel på internasjonal konkurranse legger de dermed kostnadene på kundene, sier Sanjeev Kumar, utslippskoordinator i WWF. (©NTB)