Innvandrerbarn blir psykisk syke av asylopphold, noe forsker Berit Berg ved NTNU i Trondheim mener er uverdig. Kristelig Folkeparti (KrF) ber nå regjeringen ta affære.- Ingen barn fortjener å vokse opp på et asylmottak. Og skal de først være der, bør det være snakk om timer fremfor måneder og år, sier Bjørg Tørresdal (KrF), nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, til Vårt Land.Regjeringen skal til våren legge fram ny utlendingslov der barnas rettigheter styrkes. Dette er bra, mener Tørresdal, men langt fra godt nok. Nummer én for regjeringen må være å få ned den lange saksbehandlingstiden, mener hun.Statssekretær for integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker, Libe Rieber-Mohn, tror imidlertid ikke at det vil fungere å prioritere barnefamilier, rett og slett fordi det er så mange av dem.- Over 50 prosent av søknadene involverer barn. Denne gruppen er så stor at jeg tror det vil være vanskelig å prioritere den fremfor resten, sier hun.Rieber-Mohn viser til at saksbehandlingstiden ved utgangen av februar var på 230 dager. I september i fjor var den på 414 dager.Avdelingsleder Sylo Taraku i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) kjøper ikke Rieber-Mohns argumentasjon.- Vi vet at de fleste som får avslag, anker saken. I klagesaker er ventetiden rundt ett år. Mange klager også flere ganger og ender dermed opp med å bo flere år på mottak, sier Taraku. (©NTB)