Høsten 2006 fant Norsk institutt for luftforskning (NILU) innhold av det kunstige søtningsstoffet i sjøen. Stoffet er 600 ganger søtere enn sukker, og har en nedbrytningstid på mellom fem og ti år. Sukralose brukes blant annet i Coca-Cola Light.Nå har SFT utført nye målinger på grunn av bekymring om at stoffet kan spre seg til økosystemene, skriver Aftenposten.- Nå har vi undersøkt forekomsten av disse stoffene i miljøet. Fremover må vi få økt kunnskap om virkningene av at disse stoffene finnes i miljøet. Denne typen undersøkelser er viktig for å få tidlig kunnskap om eventuelle nye miljøproblemer og hvilke stoffer det er nødvendig å overvåke i naturen, sier SFT-direktør Ellen Hambro.Både sukralose og enkelte fosforholdige flammehemmere er blitt funnet i sjøvann og sjøbunn utenfor renseanlegg. Foreløpig har ikke myndighetene nok kunnskap til å si om nivået kan ha negative effekter på organismer i vannet. (©NTB)