- Nei, det synes jeg ikke i det hele tatt. Hele vår tenkning rundt etiske retningslinjer og hvordan vi plasserer fondet, er knyttet til selskaper og ikke til land, sier Halvorsen til Aftenposten.Burma er imidlertid et unntak fra regelen. Oljefondet boikotter hele Burma, ikke bare enkeltselskaper. Grunnen til det er at Norge er en del av en bred internasjonal Burma-boikott, forklarer finansministeren.Men for Kina er det dialog som gjelder. Ved å investere i Kina kan Norge øke mulighetene til å påvirke spørsmål om menneskerettigheter, mener hun.- Det gir oss en mulighet både til å påvirke gjennom eierskapsutøvelsen, og det gir oss en mulighet dersom det er selskaper som bryter menneskerettighetene og der vi ser at vi står i fare for å medvirke til brudd på menneskerettighetene. Da kan vi trekke oss ut og få oppmerksomhet rundt det, sier Halvorsen. (©NTB)