Miljøvernminister Erik Solheim vil ha tak på bygging av kjøpesentre større enn 3.000 kvadratmeter. Til sammenligning er Coop OBS! på Løren i Oslo nærmere 6.000 kvadratmeter.Arne Slettebøe, daglig leder i Foreningen Næringseiendom, sier til Finansavisen at bestemmelsen i bygningsloven som forslaget er hjemlet i ikke gir grunnlag for å gjøre fylkesplaner juridisk bindende.- Lovgrunnlaget er ikke i orden, og konsekvensen vil være at reglene får tilbakevirkende kraft på planer som er lovlig vedtatt sier Slettebøe.Finansavisen påpeker at lover med tilbakevirkende kraft ikke tillates av grunnloven, Slettebøe sier dette kanskje er å trekke det litt langt, men det vil alltid være en diskusjon om det er grunnlovstridig.