Sundsbø reagerer kraftig på et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om å gjeninnføre full moms på matvarer, kombinert med tilsvarende skattelette for dem med lavest inntektHan mener at en bedre løsning vil være å skattlegge barnetrygden.- Skattlegging av barnetrygden bør være et godt tiltak, kombinert med at staten bruker disse skatteinntektene på en tilsvarende økning av barnetrygden. Dette er et forslag jeg vil kjøre fram i Senterpartiets programkomité, sier Sundsbø til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).Han mener at barnetrygden bør kunne økes med vel en tredel, slik at folk flest kommer ut i null. Uføre og de med lavest inntekt vil komme bedre ut enn i dag, mens de som tjener over middels må ut med mer i toppskatt.Den ordinære barnetrygden utgjør i dag 11.640 kroner i året, mens småbarnstillegget for barn under tre år er på 7.920 kroner i året. Dessuten gis det et tillegg på 3.840 kroner i Finnmark og på Svalbard. Staten vil i år betale ut over 14 milliarder kroner i barnetrygd. (©NTB)