15 personer engasjert i Acta-saken

I alt 15 personer er engasjert i etterforskningen i Acta-saken.

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Politikk

Etterforskningen av innsidesaken mot Acta-gründer Fred Anton Ingebrigtsen og hans fire medsiktede vil pågå med full styrke gjennom hele helgen.I alt er 15 personer er engasjert i etterforskningen som torsdag og fredag var konsentrert om gjennomgang av beslag og avhør av vitner. Hensikten er at politiets etterforskere skal være best mulig rustet når de i begynnelsen av neste uke skal gjennomføre en ny avhørsrunde med de to som sitter i varetekt.Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Gro Stangeland, sier til NTB at det var hun som avgjorde at siktelsen skulle ha med punkt 60 a i straffeloven som handler om organisert kriminalitet, men hun vil ikke bekrefte påstander i mediene om at paragrafen ble benyttet for å få opp strafferammen.Strafferammen for organisert kriminalitet i samband med innsidehandel er elleve års fengsel og 10 år er nok til at retten vil gi politiet anledning til å avlytte de siktedes telefoner før de er blitt kjent med siktelsen.- Vi kommenterer overhodet ikke etterforskningsmetoder, sier Stangeland.Godt rustet Derimot bekrefter hun gjerne at Rogaland politidistrikt er spesielt godt rustet til å gjennomføre en slik etterforskning når Økokrim valgte å ikke ta den selv.- Vi har en stab på økonomiavsnittet som omfatter to jurister, mellom fem og sju etterforskere, to teknikere og to revisorer, sier Stangeland.- I tillegg har vi i denne saken fått assistanse av Kripos til å gjennomgå det beslaglagte datautstyret, fra Kredittilsynet har folk orientert om de funn tilsynet har gjort, og Økokrim har hele tiden en egen politiadvokat som følger saken.Stangeland sier hun som påtaleansvarlig vil være den som foreslår tiltalebeslutningen, og statsadvokaten i Rogaland vil avgjøre tiltalespørsmålet. En eventuell rettssak vil gå i Stavanger tingrett. Noe tidsperspektiv for etterforskningen vil ikke Stangeland gi. Hun mener saken er for omfattende til det. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv