Torsdag ble det klart at Forsvaret må kutte driften i 2008 med 350 millioner kroner. Dessuten flyttes 250 millioner over fra investeringer til drift. Stram budsjettstyring må fange inn en usikkerhet på ytterligere 250 millioner.- Dette viser alvoret i situasjonen. Driftsmidlene er for lave. Å flytte penger over fra investeringsbudsjettet er ikke noe som kan gjøres hvert år. Dessverre er det grunn til å frykte at den vanskelige situasjonen i 2008 vil fortsette i 2009 og 2010, sier Petersen til NTB.
Varsku
Alarmklokkene i Forsvarsdepartementet gikk i månedsskiftet april-mai og viste at det lå an til omfattende overforbruk hvis ikke strakstiltak ble satt inn.Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier at sparetiltakene ikke er dramatiske og at det ikke blir snakk om å legge marinen eller kystvakten til kai eller andre spektakulære enkelttiltak.- Dette dreier seg om 1 prosent av driftsbudsjettet og er absolutt håndterbart. Til forskjell fra 2004, da milliardoverskridelsen ble kjent ved juletider, har vi nå en økonomistyring som varsler oss tidlig, og som setter oss i stand til å korrigere kursen, sier Strøm-Erichsen til NTB.Hun understreker at departementet og den militære ledelsen er enige om hvordan kuttene skal fordeles. Forsvarssjef Sverre Diesen orienterte torsdag de ansatte i Forsvaret om den økonomiske situasjonen. (©NTB)