Hemnes drøfter Terra-skandalen torsdag

Torsdag blir det oppvaskmøte i kommunestyret i Hemnes i Nordland etter Terra-skandalen.

Foto: Scanpix
Politikk

Men ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap) regner ikke med at saken vil få konsekvenser for enkeltpersoner i kommuneadministrasjonen, slik den fikk i Rana kommune tirsdag da kommunestyret vedtok mistillit mot rådmannen og økonomisjefen. Dagens rådmann i Hemnes ble ansatt etter at den opprinnelige investeringsavtalen med Terra var inngått.Granskingsrapporten som kontrollutvalgets i Hemnes har lagt fram konkluderer blant annet med at iveren etter store avkastninger førte til kollaps i de interne kontrollrutinene.Samtidig slås det fast i rapporten at administrasjonssjefen handlet i strid med kommunens eget finansreglementI Hattfjelldal kommune får kommunestyret neppe anledning til å behandle Terra-skandalen før til høsten. Der er det kommunerevisjonen, med noe ekstern bistand, som på oppdag av kontrollutvalget har gransket hva som gikk galt.- Rapporten er ikke ventet før i august, sier ordfører Asgeir Almås til NTB.

Nyheter
Politikk