Kraftige kutt i Trondheim

Trondheim kommune mangler over 200 millioner kroner.

Foto: Scanpix
Politikk

Trondheim kommune må trolig gjennomføre kraftige kutt. Store lån og økende driftsutgifter gir kommunen et problem på rundt 230 millioner kroner.Rådmannen i Trondheim anslår overfor Adresseavisen at lån og driftsutgifter i år vil beløpe seg til omkring 290 millioner kroner. Selv om kommunens forventede inntekter er forventet å øke med 60 millioner kroner, er fremdeles regningen høy. Og den kan raskt bli høyere.Realavkastningen på kommunens kraftfond når neppe fire prosent i år, og vil gi et mindre bidrag enn forventet til bykassa i 2009. Renteutgiftene representerer også et usikkerhetsmoment. Det er hevdet at rentene kan nå ni prosent. I tillegg kommer endringer i reglene for momsrefusjon som kan føre til en svikt i inntektene på flere millioner, skriver Adresseavisen.Rådmannen skal allerede ha varslet stans i investeringene. Bare det som må gjennomføres skal gjøres. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv