Norsk regelverk hindrer energieffektivisering i næringsbygg, viser en undersøkelse blant eiere, forvaltere og utviklere av næringseiendom.I en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort på oppdrag av Bellona og Siemens mener 68 prosent av de spurte at et strengere offentlig regelverk vil bidra til mer energieffektivisering av bygningsmassen.Et stort flertall blant eiere og forvaltere av næringseiendom mener at økte avskrivningssatser er det viktigste virkemidlet i å bidra til mer energieffektivisering.