1 mrd i Terra-tap

De åtte Terra-kommunenes tap så langt beløper seg til 955 millioner kroner.

Foto: Scanpix

Kommunenes virksomhet er mer kostbar enn noensinne. Men det svake driftsresultatet i kommunene i fjor ble kraftig påvirket av voldsomme renteutgifter i de åtte Terra-kommunene.Både brutto og netto driftsresultat i norske kommuner ble redusert med 60 prosent fra 2006 til 2007, skriver Finansavisen. Statistisk sentralbyrå mener netto driftsresultat bør ligge på 3 prosent over tid dersom kommuneøkonomien skal kunne karakteriseres som sunn.I fjor var driftsresultatet bare på 2,3 prosent, noe som først og fremst de åtte Terra-kommunene må ta skylden for. Driftsresultatet blir 2,7 prosent dersom Terra-kommunene holdes utenfor regnestykket. Disse kommunene hadde til sammen 1 milliard kroner i økte rentetap og renteutgifter i 2007.De åtte kommunene Hattfjelldal, Rana, Narvik, Hemnes, Vik, Bremanger, Haugesund og Kvinesdal har alle tapt store summer på lånefinansierte investeringer i risikofylte amerikanske verdipapirer, der innsatsen var fremtidige kraftinntekter. Så langt beløper det direkte tapet på Terra-marerittet seg til 955 millioner kroner.Hovedgrunnen til den svake kommuneøkonomien i fjor er at utgiftene økte mer enn inntektene.