- Én målform holder

Mer enn fire av ti nordmenn synes ikke det er viktig at norske ungdommer lærer å lese og skrive både nynorsk og bokmål.

Foto: Scanpix

Mer enn fire av ti nordmenn synes ikke det er viktig at norske ungdommer lærer å lese og skrive både nynorsk og bokmål.Det går fram av avisen Nationens distriktsbarometer som er gjennomført av Sentio. 1.800 personer i et landsrepresentativt utvalg har svart på spørsmål knyttet til målformene, og resultatene er klare:I hele landet mener 43,9 prosent at det ikke er viktig at alle skoleelever lærer å lese og skrive både bokmål og nynorsk. 27,3 prosent mener det motsatte.Bare hvis man skiller ut de som bor på landsbygda, mener et flertall at dette er viktig (37 mot 32 prosent). I byer og tettsteder er andelen som mener at både bokmål og nynorsk må læres, minst.Sogn og Fjordane har den største andelen som mener begge målformer må læres, med 58 mot 14 prosent. På Østlandet er folk minst opptatt av at skoleungdom legger begge formene for norsk. I Østfold mener 47 prosent at det holder å lære én målform i skolen.Høyres velgere utmerker seg som de mest negative til opplæring i to målformer, mens Senterpartiets velgerskare er de mest positive.