Acta-siktet kjøpte før kursoppgang

En av de siktede i Acta-saken kjøpte i 2005 flere hundre tusen aksjer i selskapet dagen før en positiv børsmelding ble lagt fram.

Foto: Scanpix

En av de siktede i den såkalte Acta-saken kjøpte i 2005 flere hundre tusen aksjer i selskapet dagen før en positiv børsmelding ble lagt fram. Kredittilsynet mener gevinsten på nesten en halv million kroner skyldes ulovlig innsideinformasjon.Stavanger Aftenblad har fått tilgang til Kredittilsynets anmeldelse fra 28. februar i år. Der blir en rekke transaksjoner omtalt som innsidehandel.Avisen viser til en rekke forhold i perioden januar 2004 til oktober 2007 som enten ga gevinst eller unngikk tap, som følge av ulovlig bruk av opplysninger. Hovedmann Fred Ingebrigtsens svoger har ifølge avisen på ulovlig vis omsatt aksjoner for millioner av kroner.I det konkrete tilfellet fra forsommeren 2005 skal gevinsten ha blitt 473.000 kroner ved at svogeren kjøpte til lavere kurs dagen før børsmeldingen og solgte dagen etter, da kursen var steget med 15 prosent.Til sammen sju personer er siktet for brudd på verdipapirloven og straffelovens paragraf om organisert kriminalitet i Acta-saken. Acta er et selskap som gir råd om investeringer i eiendomsprodukter.