Air France-tog det neste?

Til nå har luften vært Air France sitt virkeområdet. Men kanskje går det snart på skinner for den franske luft-gigant?

Foto: Airbus

Air France skal i disse dager være i samtaler med tog-operatøren Veolia om en joint venture på de korteste rutene i Europa.I det hardt pressede flymarkedet går Air France nye veier for å kutte drivstoffkostnader og beholde kunder, skriver Finansavisen. På korte strekninger som Paris-Frankfurt tar høyhastighetstog en stadig større del av kundemassen, og for ruten Paris-Brüssel er flytrafikken nærmest eliminert allerede.Blir Air France og Veolia enige vil togene mest sannsynlig rulle under Air France sitt merkenavn, mens Veolia vil stå for selve driften. Knutepunktet for de planlagte høyhastighetsrutene vil være togstasjonen på flyplassen Charles de Gaulle i Paris.Fra og med januar 2010 åpner EU for at også private togoperatører kan drifte ruter på tvers av land. EU-kommisjonen forventer at 25 millioner mennesker da vil benytte seg av europeiske hurtigtog, og at tallet vil stige i takt med den pågående storutbyggingen av jernbanenettet for både passasjerer og gods, skriver Finansavisen.