Aker Clean Carbon med internasjonale avtale

Aker Clean Carbon vil bygge og installere fangstanlegg på kullkraftverk. Nå har de landet sin første store avtale utenlands

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Aker Clean Carbon tilbyr CO2-fangstteknologi, og skal sammen med Aker Solutions bygge og installere fangstanlegg på kullkraftverk, gasskraftverk og andre store kilder for utslipp av klimagassen CO2 over hele verden. Nå har selskapet dratt i land sin første internasjonale avtale.I november 2007 utlyste britiske myndigheter en konkurranse om bygging av det første store CO2-fangstanlegget for kullkraft i Storbritannia. Renseanleggets første fase er planlagt ferdigstilt i 2014. I tillegg til selve fangstanlegget skal det bygges transportløsning og etableres permanent lager for CO2. De britiske myndighetene har i dag prekvalifisert fire industrigrupper for å delta i den endelige konkurransen.Energiselskapet ScottishPower er blant de prekvalifiserte og har inngått avtale med Aker Clean Carbon som teknologileverandør for fangstanlegget. Aker Solutions skal etter planen bygge selve anlegget. Konsortiet omfatter også oljeselskapet Marathon Oil.- Dette er et internasjonalt gjennombrudd for oss og det første fullskala prosjektet der hele verdikjeden med rensing, transport og lagring er med fra første stund. Prosjektet er spesielt interessant for oss ettersom rensing av kullfyrte kraftverk vil utgjøre vårt klart største marked internasjonalt, sier Jan Roger Bjerkestrand, administrerende direktør i Aker Clean Carbon.