Aker Exploration inn i ny lisens

Overtar eierandel fra Gaz de France Norge

Foto: PA Resources

Aker Exploration har inngått avtale med Gaz de France Norge AS and Discover Petroleum AS om å overta en eierandel på respektivt 17,5 prosent og 7,5 prosent, til sammen 25 prosent i PL 469. Lisensen er rett sør for Draugen i Norskehavet.- Vi har nå en lovende portefølje med eierandeler i 16 lisenser i nordlige områder på norsk sokkel, sier konsernsjef Bård Johansen i Aker Exploration.Aker Exploration har byttet tilgang på rigg mot eierandeler i lisenser med ni oljeselskaper på norsk sokkel. StatoilHydro borer med Transocean Leader i PL 283. Aker Exploration har en eierandel på 12,5 prosent i denne lisensen som inneholder Stetind-funnet i Norskehavet.Leteteselskapet tar sikte på å bore fem til syv brønner per år med egen innleid rigg Aker Barents. Første leteboring er planlagt i PL 304 hvor Lundin Norway er operatør. Aker Exploration har en eierandel på 30 prosents i PL 304.Transaksjonene med Gaz de France Norge og Discover skal godkjennes av myndighetene.