Da øker din jobbtilfredshet

Fersk undersøkelse viser hva som gjør at du blant annet blir tilbudt flere morsomme oppgaver på jobb. Attraktiv for arbeidsgiver blir du også.

- Faglig påfyll gir økt motivasjon, sier Kristin Ølberg, studiesjef for MBA-studier ved Handelshøyskolen BI, ifølge en pressemelding.Investerer du i videreutdanning, er det en stor sjanse for at du blir mer fornøyd på jobb. Undersøkelse fra BI viser at 77 prosent av de spurte er fornøyde med jobben de har i dag, mot 62 prosent før videreutdanningen startet.- Med videreutdanning får du en bredere faglig plattform, og kan bidra mer på arbeidsplassen. Du blir attraktiv for arbeidsgiver, og gjerne tilbudt flere morsomme oppgaver, noe som gir økt motivasjon og selvtillitt. Dermed gjør man også en bedre jobb der man er, sier Ølberg.Det kommer også frem at mange får nytt jobbtilbud i løpet av studietiden, hele 40 prosent. Mange får ny stilling hos eksisterende arbeidsgiver. Over halvparten av respondentene, 56 prosent, blir hos den samme arbeidsgiveren som før de begynte på BI. Videre sier 81% av respondentene at de nå har fått ny posisjon eller jobbtittel.- Dette er personer som vil noe. Det kommer frem i medarbeidersamtaler, og stimulerer arbeidsgiver til å gi nye muligheter. Bedrifter er dessuten nødt til å tilby personlig utvikling og nye arbeidsoppgaver for å holde på de gode hodene, sier Ølberg, ifølge meldingen.DnB Nor er en av bedriftene som sender en rekke av medarbeiderne på videreutdanning, 430 i fjor.- Grunnen til at de blir mer fornøyde med jobben henger sammen med at de får flere muligheter internt med ny kompetanse. De får større frihet til å velge, og gjerne mer ansvar. Mange føler nok også at de mestrer arbeidsoppgavene bedre, og dermed bidrar i større grad, sier Titti Røneid, ansvarlig for etter- og videreutdanning i DnB Nor.Statistikken viser også at videreutdanning gir en betydelig lønnsøkning, og at langt flere får tilbud om bonus- og provisjonsordninger.Undersøkelsen ble gjennomført i april 2008, blant studentene på Master of Management, MBA, Executive MBA, Bachelor of Management og Executive Master in Energy Management.