- Et grønt gullrush

Investeringene i fornybare energikilder økte med 60 prosent globalt i 2007. - Et grønt gullrush har begynt, mener FN-leder

- Et grønt gullrush har begynt, mener lederen for FNs miljøprogram UNEP.- Det som skjer er intet mindre enn en grunnleggende forandring av verdens energiinfrastruktur, sa UNEP-sjefen Achim Steiner tirsdag.Investeringene øker til tross for kredittkrisen som har rammet finansmarkedene i USA og andre land. Utviklingen forklares med økende oljepris og økonomisk støtte fra myndighetene i mange land, i tillegg til at folk frykter konsekvensene av global oppvarming.De største summene går til utvikling av vindkraft, en næring hvor det ble investert over 250 milliarder kroner i 2007. Det er likevel solenergi som vokser raskest. Investeringene i denne energikilden har i gjennomsnitt økt med 254 prosent hvert år siden 2004.Til sammen ble det investert over 750 milliarder kroner globalt i fornybare energikilder i fjor.UNEP-sjefen mener interessen for miljøvennlig energi minner om hvordan gullgravere strømmet til vestlige deler av USA og Canada mot slutten av det 19. århundre.- På samme måte som tusener ble tiltrukket til California og Klondike på slutten av 1800-tallet, har det grønne energigullrushet en tiltrekning på mengder av moderne «gullgravere» over hele verden, sier Achim Steiner.