EU vurderer forbud mot selprodukter

EU-kommisjonen vil om kort tid foreslå et forbud mot handel med selprodukter, men uenighet internt i kommisjonen kan føre til en utvanning av forbudet.

Foto: HegnarOnline

Det kan gå mot en løsning hvor EU vedtar et forbud som kun gjelder for fangstmetoder som etter faglige vurderinger ikke oppfyller vilkårene for såkalt human avliving, skriver Fiskeribladet Fiskaren onsdag.Europaparlamentet har tatt til orde for et generelt forbud mot handel med selprodukter, men EU-kommisjonen har hittil ikke vært villig til å godta dette.Redningsplanken for norsk selfangst kan bli vurderingene til EUs organ for matvaresikkerhet, EFSA. I en rapport fra i fjor gikk EFSA god for bruk av rifler og hakapik i selfangst, gitt at redskapene blir brukt på riktig måte.Norge har i 2008 fastsatt at det kan fanges inntil 32.100 grønlandssel i Vesterisen. I henhold til kvoteavtalen med Russland kan Norge fange inntil 10.000 grønlandssel i Østisen.(©NTB)