Fikk sin habilitet gransket

Fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) fikk Lovavdelingen til å vurdere habiliteten hennes i forbindelse med reguleringen av sjølaksfisket.

Foto: Scanpix

Fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) fikk Lovavdelingen til å vurdere habiliteten hennes i forbindelse med reguleringen av sjølaksfisket.Bakgrunnen er at fiskeriministerens far og onkel tjener penger på dette fisket, skriver Dagens Næringsliv.I begynnelsen av mai gikk den rødgrønne regjeringen inn for å utvide sjølaksfisket i Finnmark. Beslutningen trosset forslag fra Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet, elveeiere og miljøorganisasjoner.Et par uker før dette vedtaket henvendte Pedersen seg til Lovavdelingen i Justisdepartementet for å få vurdert egen habilitet i saken. Lovavdelingen kom fram til at fiskeriministeren ikke var inhabil.Ifølge Lovavdelingen vil det ikke foreligge inhabilitet dersom avgjørelsen vil kunne gi en større eller ubestemt personkrets en like stor fordel eller ulempe, skriver Dagens Næringsliv. Reguleringen av sjølaksfisket vil ramme om lag 1.350 aktive sjølaksfiskere over hele landet.Bestanden av villaks er redusert med over 80 prosent de siste 30 årene. Direktoratet for naturforvaltning foreslo derfor kraftige innstramminger i sjølaksfisket de neste fem årene.