Frp vil ikke la seg regjere

Fremskrittspartiet i regjering kan bety kompromissløs Frp-politikk helt til regjeringen blir kastet av Stortinget.

Foto: Scanpix

Partiledelsen i Fremskrittspartiet bruker sommeren på å legge planer for hvordan partiet skal styre skuta dersom det får regjeringsmakt etter valget neste høst. Et topptungt strategiutvalg som er ledet av Frp-formann Siv Jensen, er nå i full gang med å legge regjeringskabalen. Samtidig utarbeider partiet en slagplan for sine første hundre dager i regjering, skriver Adresseavisen.- Det er viktig å ha en handlingsplan vi kan sette i gang med umiddelbart. Hvis vi kommer i regjering, vet vi ikke hvor lenge vi får sitte. Vi har en viss tid til å operere i regjeringskontorene, og da er det viktig at vi er mest mulig effektive, sier sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Øyvind Korsberg.Frp-kilder som Adresseavisen har vært i kontakt med, ser på det som en høyst reell mulighet at partiet vil styre en mindretallsregjering alene etter valget. Partiet vurderer å legge seg på en strategi hvor denne regjeringen kjører sitt eget løp helt til Stortinget tvinger den til å gå av.Det vil bety at enkelte av Frp-regjeringens forslag blir forkastet av Stortinget, og til slutt at Stortinget stiller mistillit, for eksempel under behandlingen av statsbudsjettet. På den måten skal partiet synliggjøre sin primære politikk og samtidig legge grunnlaget for et brakvalg i 2013.