- Grovere og større

I kjølvannet av Acta-saken tror Økokrim-sjefen vi vil se flere og grovere innsidesaker i tiden framover.

Scanpix / Scanpix

I kjølvannet av Acta-saken tror Økokrim-sjefen vi vil se flere og grovere innsidesaker i tiden framover.- Det er opplagt at det vil komme flere, større og mer omfattende innsidesaker enn det vi har sett til nå, sier Einar Høgetveit til Finansavisen.Økokrim opprettet sitt verdipapirteam i 2000, og siden den gang har antall saker økt kraftig. Høgetveit mener dessuten at muligheten til å begå økonomisk kriminalitet har økt dramatisk etter at omsetningen av verdipapirer har skutt i været de siste årene.Etter at Økokrims verdipapirteam startet opp har straffene også blitt strengere. Høgetveit ser nå fram til avgjørelser fra Høyesterett ettersom det eksisterer lite rettspraksis på området. Hittil har man ikke sett innsidedommer på mer enn 10 måneder.- Det er ingen grunn til at straffenivået for misbruk av innsideinformasjon skal ligge lavere enn for annen økonomisk kriminalitet, mener Høgetveit.