Hårda bud for kunstner-Norge

Kulturminister Trond Giske (Ap) håper allerede i kommende års statsbudsjett å rette opp noen av skjevhetene norske kunstnere lever med. Men det er langt fram, skal vi tro en fersk levekårsundersøkelse Telemarkforskning har gjennomført.

Trond Giske - Foto: Scanpix

Og det er det ingen grunn til å betvile: Siden siste undersøkelse i 1996 har lønnsutviklingen til dels vært elendig og kjønnsskjevhetene har ikke blitt mindre for flertallet av norske kunstnere de siste 12 år. Den gjennomsnittlige skuespiller har knapt hatt lønnsøkning siden 1993 - en periode øvrige lønnsmottakere har opplevd lønnsstigning på 40 prosent.- Tilveksten av norske kunstnere og kulturarbeidere har vært langt høyere enn markedet kan absorbere. Ikke bare i Norge, men også ellers i Europa, fastslo prosjektleder Knut Leyland i Telemarkforskning da han tirsdag leverte sluttrapporten om kunstnerundersøkelsen til kulturministeren.Trond Giske sier til NTB at han håper de første tiltak i kjølvannet av rapporten vil gjenspeile seg allerede i neste års statsbudsjett. Men først skal rapporten ut på høring blant kunstnerorganisasjoner og institusjoner tilknyttet kulturlivet. (©NTB)