Inflasjonspresset kan gi enda høyere rente i EU

Ingen bør bli overrasket om den europeiske sentralbanken vil sette opp renten også ved neste korsvei.

Foto: iStockPhoto.com

Sentralbanksjef Jean Claude Trichet brukte i sin redegjørelse for dagens enstemmige (alle 21 medlemmer) renteheving, torsdag, fra 4 til 4,25 prosent, mye tid på begrepet "prisstabilitet.Han sa at inflasjonen er på vei opp og at den var 4 prosent i juni, opp fra 3,8 prosent i mai. Mye av dette kommer som en følge av økende energi- og matvarepriser.Han sa også at inflasjonen kommer til å ligge godt over inflasjonsmålet på 2 prosent en god stund fremover, og at sentralbanken vil følge dette nøye. Han sa imidlertid også at dagens renteheving er et bidrag til prisstabilitet. Om det er tilstrekkelig er noe helt annet.- Målsettingen er fremdeles prisstabilitet og sørge for prisstabilitet på mellomlang (og lang) sikt, men også å sørge for stabil sysselsetting og stabil vekst, uttalte han.Han la imidlertid også senere til at EU ikke kan leve med dagens høye inflasjon.Trichet understreket også at øknomien er sunn, og indikerer med det, slik HegnarOnline vurderer det, at økonomien tåler en noe høyere rente. Og kanskje det aller viktigste, Trichet kom ikke med noen overraskelser.Oppsummert betyr dette at den europeiske sentralbanken vil fortsette å overvåke inflasjonen nøye. Basert på dagens redegjørelsen bør imidlertid heller ingen bli overrasket om det kommer en til tre rentehevinger til i løpet av 2008, og at styringsrenten i EU kan ligge på 4,5 - 5 prosent ved utgangen av året.Markedet tolker imidlertid i øyeblikket dette litt annerledes og indikerer i dag bare en renteheving til, og en styringrente i EU på "bare" 4,5 prosent mot slutten av året. Andre er også av den oppfatning at dagens renteheving kan være nok for å bringe inflasjonen tilbake under 2 prosent på mellomlang sikt og at behovet for ytterligere rentehevinger ikke er så stort som mange kanskje hadde fryktet.Reaksjonen i valutamarkedet var begrenset, men euroen faller litt mot dollar, ned fra 1,5882 før rentebeslutningen til 1,5766 etter beslutningen og redegjørelsen.Hva tror du om renteutviklingen i Europa fremover? Si din mening her.