Kommunene bruker mer på helse

Kommunene brukte nærmere 9 milliarder kroner på helsetjenester i 2007.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Det er rundt 7 prosent (600 millioner kroner) mer enn året før, melder Statistisk sentralbyrå torsdag. Tallene er målt i brutto driftsutgifter.Antall årsverk for både leger og fysioterapeuter i kommunene har økt. Fra 2006 til 2007 ble det opprettet 117 nye legeårsverk i kommunene, slik at antall leger per 10.000 innbyggere har steget fra 9,1 til 9,3.Kommunene bruker mest penger på utgifter som er forbundet med diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering. (©NTB)