Mange motorsykkelulykker om sommeren

Over halvparten av motorsyklister som dør på norske veier, dør i sommertrafikken. - Pass på blindsonene, oppfordrer Trygg Trafikk.

Foto: iStockPhoto

Mer enn 50 prosent av alle dødsulykker med motorsyklister skjer i sommermånedene juni, juli og august, viser tall fra Trygg Trafikk. Sist torsdag var det hele tre ulykker der motorsyklister omkom.- Det er krevende å kjøre motorsykkel. Mange kjører lite utenom sommersesongen, er uerfarne og vet ikke hvordan de best skal plassere seg i veibanen, sier Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, til NTB.Bilister kan ha vanskelig for å se motorsyklistene før det er for sent, så i mange av ulykkene er biler innblandet. Øyen oppfordrer alle bilister til å være ekstra oppmerksomme på bilens blindsoner nå i sommertrafikken.- Spesielt i kryss og rundkjøringer må bilistene se seg ekstra godt om, forteller hun. (©NTB)