Nye regler for TV3?

Nye EU-regler legger til rette for at Norge kan hindre fjernsynskanaler som TV3 i å omgå norske reklameregler.

Foto: Scanpix - Illustrasjonsfoto

Dermed kan det bli slutt på reklame rettet mot barn.TV3 sender fra London og holder seg dermed til britiske regler om fjernsynsreklame, til tross for at fjernsynssendingene er rettet mot Norge. Dette har de støtte for i EUs kringkastingslov, som også Norge er bundet av.I et fjernsynsdirektiv som ble vedtatt av EU i desember i fjor, blir det derimot lagt opp til at mottakerland kan klage på at nasjonale regler blir omgått ved at fjernsynskanaler sender fra andre land.- Vi jobber med en juridisk vurdering av dette, og vi kommer til å ta kontakt med britiske myndigheter, sier kulturminister Trond Giske til Bergens Tidende.Han vil prøve å få TV3 til å holde seg fullt og helt til norske reklameregler. Dermed kan det bli færre reklameavbrudd og slutt på reklame for pengespill, reseptfrie legemidler og reklame rettet mot barn.- Vi vil henvende oss til de britiske kulturstyresmaktene med saken, men først må vi bli ferdige med vår egen vurdering, sier kulturministeren.Salgsdirektør Eivind Ruud Johnsen i TV3 har ikke noen spesifikk kommentar til saken, men han påpeker at fjernsynskanalen til enhver tid holder seg til det regelverket den er underlagt.