Oljetopp for åtte år siden

Trodde du aktiviteten i norsk oljeindustri var på sitt høyste noen sinne nå? Oljetoppen vår ligger åtte år tilbake i tid!

Foto: Scanpix

Se graf over norsk oljeproduksjon i bunn av denne artikkelOljeprisen har aldri vært høyere, og hver eneste dag bombarderes vi av mer, mer og enda mer skriverier om olje, oljeproduksjon, oljeleting etc. Skulle man dømme på bakgrunn av hvor aktuelt oljestoff er for tiden, skulle man tro at vi her i Norge pumpet olje som vi aldri har gjort før. Sannheten er en litt annen.Toppen for gjennomsnittsproduksjon av olje her i Norge kom faktisk åtte år tilbake i tid - i juli 2000. Britney Spears hadde da nettopp sluppet hiten Oops I did it again, og fra Danmark hadde vi fått duoen Olsen Brothers. Det burde sette ting litt i perspektiv. På det tidspunktet pumpet vi i Norge opp 3.299 millioner fat olje i snitt hver eneste dag.Siden dette har produksjonen falt for hvert eneste år som har gått, og den foreløpige oversikten, som nylig kom for mai, viser at Norge nå produserer 2,11 millioner fat olje i snitt per dag. Det er faktisk et fall på 36 prosent siden gullåret 2000.En slik nedgang skulle man tro skulle få økonomiske konsekvenser for et land som har blitt avhengige av oljeinntekter for å drive hjulene rundt. Det som har vært redningen for Norge er selvsagt at prisen på det sorte gull har løpt helt løpsk, og at inntektene dermed har fortsatt å strømme inn for AS Norge.For 8 år siden Med tanke på oljeprisnivået kan det være både interessant og ikke minst artig å ta et lite tilbakeblitt til året da produksjonen i Norge var på sitt høyeste. I Revidert nasjonalbudsjett for 2000 ble det nemlig lagt til grunn en oljepris for 2000 og 2001 på henholdsvis 190 og 145 kroner pr. fat.For årene etter var det beregningsteknisk lagt til grunn en oljepris på 125 kroner pr. fat i faste 2001-kroner. En langsiktig oljepris på 125 kroner pr. fat ble forutsatt å ligge i den nedre delen av det intervallet Olje- og energidepartementet anså som et sannsynlig intervall for oljeprisen på lang sikt.I omtalen av oljeprisutviklingen skrev imidlertid regjeringen den gangen også: Det langsiktige, sannsynlige "pristaket" kan på sin side anslås å ligge i området 20 - 25 USD. Høyere priser enn dette kan føre til sterk økning i tilbudet fra land utenfor OPEC og forsert overgang fra olje til kull, gass eller andre energibærere.Og dette er altså bare 8 år siden. I dag er prisen i dollar (145) den samme som regjeringen trodde på i kroner (145) for 2001!Se graf over norsk oljeproduksjon underTallene i grafen viser til gjennomsnittlig dagsproduksjon per måned