- Overgrepssak ignorert i fem år

Statsadvokaten er svært kritisk til at Vestfinnmark politidistrikt har ignorert henvendelser om en overgrepssak i flere år.

Foto: Scanpix

Statsadvokaten er svært kritisk til at Vestfinnmark politidistrikt har ignorert henvendelser om en overgrepssak i flere år. Førstestatsadvokat Lars Fause truer nå med å anmelde politidistriktet.Det var i 1999-2000 at en da ni år gammel jente skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av en eldre mann. Saken ble henlagt fordi hun ikke klarte å forklare seg. I oktober 2003 tok jenta og hennes mor på ny kontakt med politiet fordi jenta nå ville fortelle sin historie.Men i fem år har bistandsadvokat Bergny Ofstad Karlsen purret på politiet for å få fortgang i saken, uten å få nevneverdig respons. Tidligere i år ble statsadvokaten for Troms og Finnmark kontaktet, men selv ikke førstestatsadvokat Lars Fauses to brev til politiet er besvart, noe han reagerer kraftig på. I ytterligere to brev truer han med å anmelde Vestfinnmark politidistrikt til Spesialenheten for politisaker, skriver Aftenposten. For en uke siden besluttet han å ta den aktuelle politiadvokaten av saken.Fause krever nå at hele saken tas opp på nytt.- Jeg forventer at noe skjer, og det svært raskt. Vestfinnmark politidistrikt har problemer med å besvare selv de enkleste henvendelser. Slik skal det ikke være, sier han.Fungerende politimester Morten Daae i Vestfinnmark politidistrikt legger seg flat for kritikken. Han sier politiet har lagt om rutinene, men nekter for at sedelighetssaker er lavt prioritert.