Refser sykehus før dødsfall etter beinbrudd

En 73 år gammel mann lå i 60 timer og ventet på behandling for lårbeinsbrudd, men uten å få medikamenter mot blodpropp. Det kan ha kostet Stavanger-mannen livet.

Ambulanse Foto: Scanpix

Helsetilsynet i Rogaland har avdekket det de mener er flere rutine- og prosedyrefeil ved ortopedisk avdeling ved Sentralsykehuset i Stavanger i forbindelse med hendelsen i slutten av mars i år. Helsetilsynet skal nå vurdere om forholdene er så alvorlige at det skal leveres en anmeldelse til politiet, skriver VG.- Denne saken er dessverre ikke enestående, men det er like fortvilet hver gang at sykehus ikke tar lærdom av egne eller andre sykehus sine feil. Slike brudd på kravene til forsvarlighet skal ikke forekomme, sier fylkeslege Pål Iden i Rogaland til avisen.Granskingen av hendelsen har konkludert med at det var så mange vaktlag inne i løpet av den tiden 73-åringen lå på sykehus, at ingen enkeltmedarbeider kan straffes. Det foreligger riktignok pliktbrudd i forhold til spesialisthelsetjenesteloven.(©NTB)