- Regjeringen er på ville veier

Folket vil ha strengere asylpolitikk. - Regjeringen er på ville veier, sier Frp-formann Siv Jensen.

Foto: Scanpix

Over halvparten av de spurte i en undersøkelse ønsker en strengere asylpolitikk enn den som føres i dag.I spørreundersøkelsen som Norstat har gjennomført for NRK, svarer 52 prosent at det bør bli vanskeligere å få opphold her i landet. 12 prosent mener det bør bli lettere å få opphold, 33 prosent mener asylpolitikken bør være som i dag, mens 3 prosent ikke har gjort seg opp noen mening om spørsmålet.Personer fra Nord-Norge er mer skeptiske til dagens asylpolitikk enn folk ellers i landet, mens Oslo-folk er mest liberale.Prognoser viser at det vil komme rundt 12.000 asylsøkere til Norge i år. Den store tilstrømningen har ført til kapasitetsproblemer ved mottakene.Statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har forståelse for at stor tilstrømning av asylsøkere kan skape en viss bekymring, men mener at det viktigste ikke er hvor mange som kommer, men hvor mange som får bli.- Regjeringen fører en streng, men rettferdig flyktning- og asylpolitikk, sier hun.Fremskrittspartiets formann Siv Jensen mener undersøkelsen viser at regjeringen har feilet i asylpolitikken.- Folk flest ønsker en strammere asylpolitikk, og da er regjeringen på ville veier når den nå liberaliserer og heller ikke klarer å håndtere den økende flyktningstrømmen til Norge, sier hun til NRK. (©NTB)