- Regjeringen rammer de svakeste av de svake

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen hever inntektsgrensen for gjenforening.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Regjeringen hever inntektskravet for dem som ønsker at ektefellen eller samboeren flytter til Norge.Fra 21. juli blir det nye kravet til minimumsinntekt for den som ønsker gjenforening hevet med nesten 17.000 kroner.Det såkalte underholdskravet i familieinnvandringssaker heves fra 198.400 kroner til 215.200 kroner per år, skriver Dagsavisen.- De som blir innvilget oppholdstillatelse ved familieinnvandring skal være selvforsørget og ikke trenge støtte fra det offentlige, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap).Andersen mener det skjerpede inntektskravet fremmer integreringen ved at den som får opphold, ikke er avhengig av sosialhjelp.Jon Ole Martinsen i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, mener endringen er uhørt.- I praksis vil dette medføre at barn og ektefeller blir nektet grunnleggende rettigheter. Med en slik politikk rammer man de svakeste av de svake, sier han. (©NTB)