Regjeringen tryner i vindkraft-mål

Regjeringen innrømmer nå at den ikke vil nå målet om utbygging av vindkraftverk

Foto: Scanpix

Regjeringen innrømmer nå at den ikke vil nå målet om utbygging av vindkraftverk som produserer 3 TWh vindkraft innen 2010.Norge har svært gode vindforhold, og i 2001 vedtok Stortinget at det skal være utbygd 3 TWh vindkraft i Norge innen 2010. Men så langt er det bare bygd ut vindkraftverk som produserer 1,1 TWh, og nye utbygginger er langt fra å bli realisert, skriver Klassekampen.- Dette vil ikke være ferdig utbygd i 2010, men vi arbeider fortsatt ut fra et mål om at 3 TWh skal være under bygging i 2010, sier Jens Musum, rådgiver i det statlige foretaket Enova.Det er lang behandlingstid på konsesjonssøknader samt dårlige støtteordninger som har fått skylden for den langsomme utbyggingshastigheten.Opposisjonen på Stortinget reagerer sterkt.- Regjeringen er stor i ord og liten i handling, sier KrFs Line Henriette Holten Hjemdal i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.- Regjeringen har ikke gjort jobben sin, fastslår Venstres Gunnar Kvassheim.Begge de to opposisjonspolitikerne mener regjeringen systematisk har skuslet bort mulighetene til å komme i gang med vindkraft.