Shell: Ikke grunnlag for Ormen Lange-gassverk

Shell konkluderer i en rapport med at det ikke vil være lønnsomt å investere i et gasskraftverk på Aukra, knyttet til Ormen Lange.

Nyhamna i Aukra kommune i oktober. Herfra kommer gassen inn fra Ormen Lange-feltet - Foto: Scanpix

Shell konkluderer med at gevinstene ved samlokalisering av kraft- og petroleumsproduksjon, selv uten CO2-håndtering, ikke er tilstrekkelige til at det er lønnsomt å investere i gasskraftverk på Aukra. Rapporten ble oversendt til Olje- og energidepartementet fredag.- Vi tar rapporten til etterretning. Den blir et nyttig bidrag i vårt løpende arbeid med å vurdere ulike løsninger for kraftsituasjonen i Midt-Norge, uttaler statssekretær Liv Monica Stubholt i en pressemelding. (©NTB)